مدرس : محمد باقر بشیری ( مدرس گروه برق هنرستان )

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

طراحی برنامه نویسی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی لوگو

عنوان  لینک تماشا و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 1
 کلیک و دانلود  
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 2
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 3
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 4
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 5
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 6
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 7
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 8
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 9
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo - قسمت 10
کلیک و دانلود

 

 
آموزش برنامه نویسی logo -  چپگرد راست گرد سریع 1
کلیک و دانلود
آموزش برنامه نویسی logo -  چپگرد راست گرد سریع 2
کلیک و دانلود

آموزش PLC لوگو - چپگرد راست گرد حفاظت کامل 1

کلیک و دانلود

آموزش PLC لوگو - چپگرد راست گرد حفاظت کامل 2

کلیک و دانلود

مدار فرمان و PLC لوگو - ستاره مثلث - 1

کلیک و دانلود

مدار فرمان و PLC لوگو - ستاره مثلث - 2

کلیک و دانلود

مدار فرمان و PLC لوگو - ستاره مثلث - 3

کلیک و دانلود

برنامه نویسی لوگو ستاره مثلث اتوماتیک - قسمت 1

کلیک و دانلود

برنامه نویسی لوگو ستاره مثلث اتوماتیک - قسمت 2

کلیک و دانلود

برنامه نویسی PLC لوگو - چپگرد ر استگرد ستاره مثلث - 1

کلیک و دانلود

برنامه نویسی PLC لوگو - چپگرد ر استگرد ستاره مثلث - 2

کلیک و دانلود

برنامه نویسی PLC لوگو - چپگرد ر استگرد ستاره مثلث - 3

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - تایمرها - قسمت 1

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - تایمرها - قسمت 2

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - تایمرها - قسمت 3

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - تایمرها - قسمت 4

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - تایمرها - قسمت 5

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - تایمرها - قسمت 6

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - تایمرها - قسمت 7

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - کانتر - قسمت 1

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - کانتر - قسمت 2

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - کانتر - قسمت 3

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 1

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 2

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 3

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 4

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 5

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 6

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 7

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 8

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 9

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 10

کلیک و دانلود

آموزش لوگو - برنامه نویسی آنالوگ - قسمت 11

کلیک و دانلود
   
   
   
   
   

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری