مدرس : محمد باقر بشیری ( مدرس گروه برق هنرستان )

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

لیست آموزشها

برای دسترسی به لیست دروس ارائه شده ، روی عناوین هر درس کلیک کنید:

نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

برنامه نویسی و اجرای PLC لوگو

طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان هوشمند

طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف ( تکمیل شد تا انتهای پودمان 4 )

الزامات محیط کار ( تکمیل شد تا انتهای پودمان 5 )

 

 

برای ارتباط با من به قسمت ( تماس با من ) مراجعه فرمایید

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

تدریس - الزامات محیط کار

جلد الزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

درس های ارائه شده
موضوعات از لینکهای زیر دانلود کنید
 پودمان 1 - جلسه ی 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 3 ( قسمت اول)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 3 ( قسمت دوم)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 4 ( قسمت اول)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 4 ( قسمت دوم)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 5 ( اتمام پودمان 1)
مشاهده و دانلود کنید

نمونه سوال سری اول الزامات-پودمان 1 به صورت PDF

دانلود فایل PDF

نمونه سوال سری دوم الزامات-پودمان 1 به صورت PDF

دانلود فایل PDF
********************** ***********

پودمان 2 - جلسه ی 6 ( آغاز فصل 2 )- فن آوری محیط کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه ی 7 ( اتمام فصل 2 )- فن آوری محیط کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید
********************** ***********

پودمان 3 - جلسه ی 8 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 9 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 10 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 11 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پایان فصل 3 الزامات محیط کار *********
   
آغاز فصل 4  آغاز فصل 4 
پودمان 4 - جلسه ی 12 ( فصل 4 ) - ایمنی و بهداشت محیط زیست
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 1-عامل زیان آور صدا
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -   2 - عامل زیان آور مواد شیمیایی 
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 3 -  عامل زیان آور برق 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 3 - عامل زیان آور برق 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -4 - عامل زیان آور - کار در ارتفاع 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -4 - عامل زیان آور - کار در ارتفاع 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 3
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 6 - عامل زیان آور نور و روشنایی
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 7 و 8 - عامل زیان آور گرما و سرما
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - تجهیزات حفاظت فردی
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 3
مشاهده و دانلود کنید
   

 

فصل پنجم

پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 3
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 4
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 5
مشاهده و دانلود کنید
   

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

تدریس - طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف

جلد جریان ضعیف

 

درسهای ارائه شده

موضوعات

از لینک های زیر دانلود کنبد
پودمان 1 - درس جلسه 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - کار عملی ( اتصال فیش Fآنتن به کابل کواکسیال )
مشاهده و دانلود کنید 
پودمان 1 - آموزش نحوه سوکت زدن کابل شبکه
مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 1)

مرور کامل جلسه 3

مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 3)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 4)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 3 )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 4)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 3)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - حالتهای مختلف کاری )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - ساختمان داخلی و عملکرد دتکتور ها )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - انواع روشهای پیاده سازی اعلام حریق ) قسمت 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - انواع روشهای پیاده سازی اعلام حریق ) قسمت 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - بررسی استانداردهای نظام مهندسی ) قسمت 3
مشاهده و دانلود کنید

 

پودمان 3

واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

( جلسه 9- قسمت 1)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

( جلسه 9- قسمت 2)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 1)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 3 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 1 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 3 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - طراحی سیستم اعلام سرقت

( جلسه 12- قسمت 1 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - طراحی سیستم اعلام سرقت

( جلسه 12- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت - (کارعملی 1

( جلسه 13- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت - (کارعملی 2

( جلسه 13- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 13- قسمت 1 )

بارگذاری شده در گوگل درایو

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 13- قسمت 2 )

بارگذاری شده در گوگل درایو

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 14- قسمت پایانی )

 

مشاهده و دانلود کنید
   

 

پودمان 4

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 1 ) 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 2 ) 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 3 ) 

مشاهده و دانلود کنید

 

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 1 ) کار عملی فیش BNC

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 2 ) کار عملی فیش BNC

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 2 ) کار عملی اتصال دوربین به صفحه نمایش

 مشاهده ودانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 1 ) DVR

مشاهده ودانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 2 ) DVR

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 3 ) NVR

مشاهده و دانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 1 ) مراحل عملی نصب یک دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 2 ) مراحل عملی نصب یک دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 3 ) کار عملی 3

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 3 ) کار عملی 3

تنظیمات DVR

مشاهده و دانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 1 ) تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 2 ) دوربینهای IP

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 3 ) دوربینهای IP

کار عملی تکنولوژی P2P - دوربینهای IP

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 3 ) 

نرم افزارهای کاربردی در دوربینهای مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید
   

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

تدریس - طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند

 

درسهای ارائه شده
موضوعات از