مدرس : محمد باقر بشیری ( مدرس گروه برق هنرستان )

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

لیست آموزشها

به زودی سایت جدید تدریس بشیری راه اندازی خواهد شد و دروس جدید تدریس و بارگزاری خواهد شد.

ممنون از حمایتهای شما عزیزان 

برای دسترسی به لیست دروس ارائه شده ، روی عناوین هر درس کلیک کنید:

نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

برنامه نویسی و اجرای PLC لوگو

طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان هوشمند

طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف ( تکمیل شد تا انتهای پودمان 4 )

الزامات محیط کار ( تکمیل شد تا انتهای پودمان 5 )

 

 

برای ارتباط با من به قسمت ( تماس با من ) مراجعه فرمایید

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

تدریس - الزامات محیط کار

جلد الزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

درس های ارائه شده
موضوعات از لینکهای زیر دانلود کنید
 پودمان 1 - جلسه ی 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 3 ( قسمت اول)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 3 ( قسمت دوم)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 4 ( قسمت اول)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 4 ( قسمت دوم)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 5 ( اتمام پودمان 1)
مشاهده و دانلود کنید

نمونه سوال سری اول الزامات-پودمان 1 به صورت PDF

دانلود فایل PDF

نمونه سوال سری دوم الزامات-پودمان 1 به صورت PDF

دانلود فایل PDF
********************** ***********

پودمان 2 - جلسه ی 6 ( آغاز فصل 2 )- فن آوری محیط کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه ی 7 ( اتمام فصل 2 )- فن آوری محیط کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید
********************** ***********

پودمان 3 - جلسه ی 8 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 9 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 10 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 11 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پایان فصل 3 الزامات محیط کار *********
   
آغاز فصل 4  آغاز فصل 4 
پودمان 4 - جلسه ی 12 ( فصل 4 ) - ایمنی و بهداشت محیط زیست
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 1-عامل زیان آور صدا
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -   2 - عامل زیان آور مواد شیمیایی 
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 3 -  عامل زیان آور برق 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 3 - عامل زیان آور برق 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -4 - عامل زیان آور - کار در ارتفاع 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -4 - عامل زیان آور - کار در ارتفاع 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 3
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 6 - عامل زیان آور نور و روشنایی
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 7 و 8 - عامل زیان آور گرما و سرما
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - تجهیزات حفاظت فردی
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 3
مشاهده و دانلود کنید
   

 

فصل پنجم

پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 3
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 4
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 5
مشاهده و دانلود کنید
   

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

تدریس - طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف

جلد جریان ضعیف

 

درسهای ارائه شده

موضوعات

از لینک های زیر دانلود کنبد
پودمان 1 - درس جلسه 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - کار عملی ( اتصال فیش Fآنتن به کابل کواکسیال )
مشاهده و دانلود کنید 
پودمان 1 - آموزش نحوه سوکت زدن کابل شبکه
مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 1)

مرور کامل جلسه 3

مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 3)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 4)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 3 )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 4)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 3)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - حالتهای مختلف کاری )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - ساختمان داخلی و عملکرد دتکتور ها )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - انواع روشهای پیاده سازی اعلام حریق ) قسمت 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - انواع روشهای پیاده سازی اعلام حریق ) قسمت 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - بررسی استانداردهای نظام مهندسی ) قسمت 3
مشاهده و دانلود کنید

 

پودمان 3

واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

( جلسه 9- قسمت 1)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

( جلسه 9- قسمت 2)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 1)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 3 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 1 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 3 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - طراحی سیستم اعلام سرقت

( جلسه 12- قسمت 1 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - طراحی سیستم اعلام سرقت

( جلسه 12- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت - (کارعملی 1

( جلسه 13- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت - (کارعملی 2

( جلسه 13- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 13- قسمت 1 )

بارگذاری شده در گوگل درایو

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 13- قسمت 2 )

بارگذاری شده در گوگل درایو

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 14- قسمت پایانی )

 

مشاهده و دانلود کنید
   

 

پودمان 4

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 1 ) 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 2 ) 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 3 ) 

مشاهده و دانلود کنید

 

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 1 ) کار عملی فیش BNC

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 2 ) کار عملی فیش BNC

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 2 ) کار عملی اتصال دوربین به صفحه نمایش

 مشاهده ودانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 1 ) DVR

مشاهده ودانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 2 ) DVR

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 3 ) NVR

مشاهده و دانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 1 ) مراحل عملی نصب یک دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 2 ) مراحل عملی نصب یک دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 3 ) کار عملی 3

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 3 ) کار عملی 3

تنظیمات DVR

مشاهده و دانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 1 ) تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 2 ) دوربینهای IP

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 3 ) دوربینهای IP

کار عملی تکنولوژی P2P - دوربینهای IP

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 3 ) 

نرم افزارهای کاربردی در دوربینهای مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید
   

 

پودمان 5

لیست پخش ( کلیک کنید )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

تدریس - طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند

 

درسهای ارائه شده
موضوعات از لینکهای زیر دانلود کنید
پودمان 1- جلسه 1 - انواع مصرف کننده
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1- جلسه 2 - قسمت 1 - ژنراتور
مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1- جلسه 2 - قسمت 2 - مهم

برآورد مصرف و محاسبه توان خروجی ژنراتور

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 3 - قسمت 1 - چنج آور

اتمام واحد یادگیری 1

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 3 - قسمت 2 - سامانه فتوولتاییک

آغاز واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 4 - قسمت 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 4 - قسمت 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

جلسه 4 - حل تمرین 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

جلسه 4 - حل تمرین 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

جلسه 4 -حل تمرین 3

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 5 - قسمت 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 5 - قسمت 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 5 - قسمت 3

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 6 - قسمت 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 6 - قسمت 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 6 - قسمت 3

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید
********* ********

 

پودمان 2

خانه هوشمند

 

پودمان 2 - جلسه 7- قسمت 1

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 7- قسمت 2

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 7- قسمت 3

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 8- قسمت 1

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 8

کار عملی شماره 2 - واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 9- قسمت 1

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 9- قسمت 2

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 9- قسمت 3

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 10

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 3

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 4

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 5

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 6 - قسمت 1

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 6 - قسمت 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 7 - روش 1

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 7 - روش 2

مشاهده و دانلود کنید

 

 

 

پودمان 3

همبندی و صاعقه گیر

 

پودمان 3 - جلسه 11

 قسمت 1- واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 11

 قسمت 2 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ

مشاهده و دانلود کنید

سوالات مربوط به تهیه ی جزوه ،

از فیلمهای جلسه ی 11 ( قسمت 1 و 2 ) - حتما دانلود شود

دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 12

 قسمت 1 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 12

 قسمت 2 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید
جزوه PDF مربوط به جلسه 12 - پودمان 3
مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 13

 قسمت 1 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 13

 قسمت 2 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 13

 قسمت 3 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید
   
   
   
   
   
   
   

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری

خانه

به نام خدا

 

با عرض سلام خدمت اساتید ، هنرجویان و دانشجویان گرامی

 

مطالب آموزشی در صفحات پایین به تفکیک قرار داده شده است

 

لطفا درس مربوطه را مشاهده و دانلود فرمایید

 

برای دسترسی سریعتر به تمامی دروس لطفا کانال 

تدریس بشیری (کلیک کنید )

را در آپارات دنبال فرمایید

مارا از نظرات سازنده ی خود بهره مند فرمایید 

 

 

 

با تشکر        

محمد باقر بشیری

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد باقر بشیری