به نام خدا

محمد باقر بشیری

 

* هنر آموز گروه برق هنرستان موفقیان ساوجبلاغ

* کارشناس اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

* مشاور برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 

* مدرس مباحث اتوماسیون صنعتی ( هیدرولیک و پنوماتیک پیرفته - الکترو هیدرولیک و پنوماتیک - PLC S7 300- 400 - مدرس حرفه ای طراحی مدار فرمان رله تکنیک )

تدریس ، طراحی و شبیه سازی سیستمهای اتوماسیون توسط نرم افزار قدرتمند automation studio

* مدرس دوره های تولید محتوا با نرم افزار کمتازیا )